Food en Agro

In de agrarische sector wordt gewerkt met natuurproducten. Dit maakt de beïnvloedbaarheid van de processen enorm dynamisch. Een continu variabel proces gedreven door factoren die moeilijk te meten of beïnvloedbaar zijn. Er zijn ontwikkelingen die de voorspelbaarheid van een ontkieming sterk verbeteren, maar door temperatuur, vocht, voeding, bacteriën, licht en legio andere factoren blijft het groeiproces complexe materie. Met als gevolg dat er extra product wordt gezaaid en opgekweekt om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Er wordt dus voorraad aangemaakt om de variatie in het proces op te vangen. Een overproductie van 5 tot 10 procent waar je het liefst vanaf wil.

Naast het opkweken van gewassen zijn er ook verschillende handelingen die nog steeds door mensen uitgevoerd worden. Machines zijn nog niet precies en betrouwbaar genoeg ten opzichte van de noodzakelijke investeringen. Mensenwerk blijft dus een belangrijke factor die per persoon sterk kan verschillen. Daarnaast werkt de agrarische sector veel met uitzendkrachten met een groot verloop, waardoor kennis en ervaring kort “houdbaar” is.

Wat klinkt als een redelijk eenvoudige business; “het kweken van planten”, is dus in werkelijkheid een zeer complexe omgeving waarin ervaring en kennis belangrijke succesfactoren zijn.

Lean Six Sigma binnen de agrarische sector

Lean & SixSigma methodieken bieden de mogelijkheid om deze processen beter onder controle te krijgen. Door de ervaring van de medewerkers te ondersteunen met harde meetgegevens kunnen verschillen aangetoond worden die grote invloed hebben op de output van het proces. Daarbij kun je denken aan het insteken van een komkommerzaad in een specifieke hoek voor snelheid van opgroeien of het type mesje waarmee een plantje wordt afgesneden tijdens het enten. Factoren die in eerste instantie niet relevant lijken, maar in de praktijk grote invloed op het proces blijken te hebben.

Enkele resultaten van Lean Six Sigma binnen de agrarische sector

Verhogen ent-resultaten

Doelstelling van het Lean Six Sigma project was het aantal enten per medewerker per uur te verhogen. Door met de medewerkers na te denken over hun werk en het meten van de processen en verschillende invloed factoren zijn aansprekende resultaten behaald. Tijdens het onderzoek is aangetoond dat met minimale aanpassingen in het proces de productie met dezelfde medewerkers tot 160% verhoogd kan worden! Een fantastisch resultaat wat met voornamelijk mogelijk was door de enthousiaste, toegewijde inzet van de medewerkers gemobiliseerd en gestructureerd met Lean Six Sigma.

Verbeteren efficiency bij productie en verpakken van biologische bestrijders

Bij een klant waar biologische bestrijders (bijv natuurlijke vijanden van schadelijke insecten) worden geproduceerd, werd gemiddeld teveel eindproduct in de verpakking gestopt, om te voorkomen dat incidenteel een verpakking te weinig inhoud bevatte. Door de spreiding in de hoeveelheid in de verpakking te verkleinen, was het mogelijk minder eindproduct weg te geven. Dit leidde tot meer verkoopbare verpakkingen op basis van dezelfde geproduceerde hoeveelheid.

Een ander project betrof het door middel van Design of Experiments bepalen van de belangrijkste factoren die leiden tot “broei” binnen een insecten kweek. Na het gecontroleerd varieren van belangrijke grootheden zoals luchtflow, voeding, en verdunningsfactoren, kon een nieuw en verbeterd ontwerp gemaakt worden om een gecontroleerde productie situatie te creeren met veel hogere output dan voorheen.

Click here for more information about our online courses, or contact us to learn more about the possibilities.

Contact us
Read more